homeMekki [m], Hauskatze
Katze von: Carla S. [Besucher: 1004]

 L  
481

Himmels-Koordinaten:

 *03.05.1995
†10.04.2013
Mekki mein Engelchen deine Mutter vergisst dich nie. Du fehlst mir schrecklich und jeden Abend stehe ich an deinem Grab und weine weil ich dich so schrecklich vermisse. Lieber Mekkelchen, ruhe in Frieden.


neue
Kerze

42 von 315 Kerzen entzündet


Mein Menni am: 25.06.2019 09:34:51 anonym am: 01.06.2019 22:20:35 Mein Villchen am: 11.04.2019 09:33:31 Fir mein Villchen am: 14.12.2018 09:32:08 Mummchen am: 11.06.2018 09:38:51 villchen am: 12.12.2017 15:49:48 mein mànni am: 22.09.2017 15:49:59 Mekki Maus am: 28.05.2017 11:10:07 fir dech am: 10.04.2017 11:20:45 mausi am: 03.03.2017 13:41:57 Scheinen Kreschtdaag am: 23.12.2016 15:27:38 villchen am: 06.11.2016 09:28:32 villchen am: 06.10.2016 14:16:46 anonym am: 15.09.2016 15:58:36 mein jong am: 18.07.2016 09:03:08 mein jong am: 22.06.2016 10:17:36 villchen am: 13.06.2016 16:05:40 Villchen am: 28.05.2016 11:32:47 fir mein bébé am: 14.04.2016 13:05:15 villchen am: 11.04.2016 10:27:34 fir mein menni am: 25.01.2016 10:54:00 mein villchen am: 14.12.2015 09:59:22 anonym am: 07.09.2015 14:24:24 fir dech am: 25.06.2015 10:13:55 meng maus am: 11.06.2015 09:58:26 fir mein bébé am: 10.04.2015 13:00:12 mekkimen am: 02.12.2014 15:53:54 hallo am: 01.08.2014 10:07:58 fir mein kléngen bébé am: 23.05.2014 14:20:33 haut op dengem johresdaag am: 10.04.2014 09:59:19 als erennerung am: 08.04.2014 17:38:47 deng mammi am: 06.03.2014 12:01:05 fir mein mekkelchen am: 13.12.2013 14:00:45 in loving memory am: 28.10.2013 15:16:50 Als Dankeschön von Leo am: 04.10.2013 12:49:28 Eng Kaerz fir mein Engelchen vun Bellaria am: 12.08.2013 23:53:24 in lieber erinnerung am: 11.07.2013 16:06:48 Heute habe ich ein Tief am: 18.06.2013 11:23:58 Undenken un mein Mekkelchen am: 13.06.2013 10:58:38 mekkimaus du fehlst mir am: 01.06.2013 17:38:15 1 Monat bist du jetzt fort am: 14.05.2013 21:59:47 Als Erinnerung am: 07.05.2013 09:23:31

Neuer
Gruß

28 Sternengrüße empfangen


[28] - 11.04.2019 09:33:12
Mein Villchen DK deng Mama
von: Carla S.


[27] - 14.12.2018 09:31:22
Fir mein Villchen
von: Carla S.


[26] - 12.12.2017 15:50:34
vermessen dech besonnesch elo fir kreschtdaag
von: Carla S.


[25] - 10.04.2017 11:21:00
denken vill un dech
von: Carla S.


[24] - 03.03.2017 13:41:45
meng mausi
von: Carla S.


[23] - 03.03.2017 13:41:00
mein gudden villchen
von: Carla S.


[22] - 15.09.2016 15:58:26
Leiwen Mekkelchen
Haut huet Mama Geburtsdaag ouni dech. Et ass esou eidel zenter den Clodi net mei do ass. Passt mer gudd op éch all op
von: Carla S.


[21] - 11.04.2016 10:28:21
Mein leiwen Villchen ech vermessen dech. Hues du den Clodi schon fonnt? Där fehlt mer alleguer schrecklech.
DK deng Mamma
von: Carla S.


[20] - 14.12.2015 10:00:02
Mekki Maus den Clodi ass doud. Mama ass ganz vill traureg. Vielleicht begengt där ech do uwen. DK deng Mama
von: Carla S.


[19] - 11.06.2015 09:58:41
fir mein gudden jong
von: Carla S.

home Mekki [m], Hauskatze
Katze von: Carla S. [Besucher: 1004]

L
481

Himmels-Koordinaten * 03.05.1995
† 10.04.2013

neue
Kerze

42 von 315 Kerzen


Mein Menni am: 25.06.2019 09:34:51 anonym am: 01.06.2019 22:20:35 Mein Villchen am: 11.04.2019 09:33:31 Fir mein Villchen am: 14.12.2018 09:32:08 Mummchen am: 11.06.2018 09:38:51 villchen am: 12.12.2017 15:49:48 mein mànni am: 22.09.2017 15:49:59 Mekki Maus am: 28.05.2017 11:10:07 fir dech am: 10.04.2017 11:20:45 mausi am: 03.03.2017 13:41:57 Scheinen Kreschtdaag am: 23.12.2016 15:27:38 villchen am: 06.11.2016 09:28:32 villchen am: 06.10.2016 14:16:46 anonym am: 15.09.2016 15:58:36 mein jong am: 18.07.2016 09:03:08 mein jong am: 22.06.2016 10:17:36 villchen am: 13.06.2016 16:05:40 Villchen am: 28.05.2016 11:32:47 fir mein bébé am: 14.04.2016 13:05:15 villchen am: 11.04.2016 10:27:34 fir mein menni am: 25.01.2016 10:54:00 mein villchen am: 14.12.2015 09:59:22 anonym am: 07.09.2015 14:24:24 fir dech am: 25.06.2015 10:13:55 meng maus am: 11.06.2015 09:58:26 fir mein bébé am: 10.04.2015 13:00:12 mekkimen am: 02.12.2014 15:53:54 hallo am: 01.08.2014 10:07:58 fir mein kléngen bébé am: 23.05.2014 14:20:33 haut op dengem johresdaag am: 10.04.2014 09:59:19 als erennerung am: 08.04.2014 17:38:47 deng mammi am: 06.03.2014 12:01:05 fir mein mekkelchen am: 13.12.2013 14:00:45 in loving memory am: 28.10.2013 15:16:50 Als Dankeschön von Leo am: 04.10.2013 12:49:28 Eng Kaerz fir mein Engelchen vun Bellaria am: 12.08.2013 23:53:24 in lieber erinnerung am: 11.07.2013 16:06:48 Heute habe ich ein Tief am: 18.06.2013 11:23:58 Undenken un mein Mekkelchen am: 13.06.2013 10:58:38 mekkimaus du fehlst mir am: 01.06.2013 17:38:15 1 Monat bist du jetzt fort am: 14.05.2013 21:59:47 Als Erinnerung am: 07.05.2013 09:23:31
Neuer
Gruß

28 Sternengrüße


[28] - 11.04.2019 09:33:12
Mein Villchen DK deng Mama
von: Carla S.


[27] - 14.12.2018 09:31:22
Fir mein Villchen
von: Carla S.


[26] - 12.12.2017 15:50:34
vermessen dech besonnesch elo fir kreschtdaag
von: Carla S.


[25] - 10.04.2017 11:21:00
denken vill un dech
von: Carla S.


[24] - 03.03.2017 13:41:45
meng mausi
von: Carla S.


[23] - 03.03.2017 13:41:00
mein gudden villchen
von: Carla S.


[22] - 15.09.2016 15:58:26
Leiwen Mekkelchen
Haut huet Mama Geburtsdaag ouni dech. Et ass esou eidel zenter den Clodi net mei do ass. Passt mer gudd op éch all op
von: Carla S.


[21] - 11.04.2016 10:28:21
Mein leiwen Villchen ech vermessen dech. Hues du den Clodi schon fonnt? Där fehlt mer alleguer schrecklech.
DK deng Mamma
von: Carla S.Zum Tiersterne-Tierhimmel